Nye industrielle investeringer

Awilhelmsen Capital logo

AWC er en aktiv investor med et fleksibelt investeringsmandat som investerer både i noterte og unoterte selskaper. I kraft av å være et privateid investeringsselskap med permanent kapital, gjør vi primært langsiktige investeringer med fokus på selskaper med sterke posisjoner innenfor sine nisjer. Alle investeringer blir gjort med et selskapsspesifikt utgangspunkt og med få selvpålagte begrensninger på geografi, investeringsstørrelse, likviditet, eierandel eller kontroll. AWC investerer ikke via eksterne forvaltere eller i ventureselskaper.

Kontaktpersoner:

Arve Ree, Head of AWC

E-mail: ar@awilhelmsen.no
Telefon: +47 22014256

Tidligere erfaring:

- Ferd, Head of Ferd Special Investments
- De Putron Fund Management, Porteføljeforvalter
- JP Morgan, Analytiker

Utdannelse:

Sivilingeniør Industriell Økonomi og Teknologiledelse, Norges Naturvitenskapelige Universitet

Andreas Mørk, Investeringsdirektør

E-mail: am@awilhelmsen.no
Telefon: +47 22014223

Tidligere erfaring:

- Lindsay Goldberg Nordic, Principal
- Credo Partners, Case Manager
- McKinsey & Company, Associate

Utdannelse:

Siviløkonom finans, Norges Handelshøyskole