Om Awilhelmsen

1939

Awilhelmsen ble først etablert som rederi i 1939, og har siden utviklet seg til et investeringsselskap med eierskap innenfor cruise, eiendom, shipping & offshore, detaljhandel og andre industrielle investeringer.

Finansiell og industriell kompetanse

Awilhelmsen fokuserer på investeringer som kombinerer finansiell og industriell kompetanse.

Langsiktig investeringshorisont

Konsernets investeringshorisont er evigvarende, men med en opportunistisk holdning til timing for kjøp og salg av eiendeler eller virksomheter. Målet er å overlevere en god basis for videreutvikling og vekst til fremtidige generasjoner eiere.

Kvalitet og bærekraft

Høy kvalitet i alle ledd og deler av konsernet er viktig for Awilhelmsen. Konsernet skal være en verdiøkende eier med høye etiske og miljømessige standarder.

Awilhelmsen i dag

Awilhelmsen er et familieeid industrielt investeringsselskap med hovedkontor i Oslo, Norge. Investeringsbeslutninger og kapitalallokering gjøres på bakgrunn av forventet avkastning, estimert tidshorisont og konsernets totale risikoprofil.

Gruppen av selskaper forvaltes av Awilhelmsen Management AS på vegne av Awilhelmsen AS. Konsernsjef er Sigurd E. Thorvildsen.

Eierskap

Awilhelmsen AS eies av Arne Wilhelmsens familiegren gjennom Awilhelmsen Holding AS (100%).

Styret

Styret i Awilhelmsen AS består av Arne Alexander Wilhelmsen (Styreformann), Arild Engh, Finn Jebsen, Jon Erik Reinhardsen og Tellef Thorleifsson.

Historien om Awilhelmsen

Awilhelmsen-konsernet ble grunnlagt i 1939 av skipsreder Anders Wilhelmsen.

Awilhelmsen
Arne og Gjert Wilhelmsen

I henholdsvis 1954 og 1958 ble Anders Wilhelmsens sønner Arne og Gjert ansatt i selskapet. Begge arbeidet i konsernet hele deres yrkesaktive liv og satt i konsernets styre fram til sommeren 2012.

Tank, bil og bulk

Wilfred til kai i NY
Rederiets første biltransport skip, Wilfred

I perioden 1939 til 1968 var all virksomhet i konsernet shippingrelatert, med hovedvekt på tørrbulk, tank og frakt av biler. Skipsfart innen ulike tonnasjekategorier har helt fram til i dag vært, og er fortsatt, en langsiktig del av virksomheten i konsernet og drives gjennom datterselskapet Awilco AS. Leveringen av tankskipet Wilstar i 1967 og påfølgende inntjening i et godt tankmarked la grunnlaget for videre investeringer og diversifisering inn i nye virksomhetsområder.

Nye virksomhetsområder

RCCL
RCCLs Song of Norway utenfor Labadee, Haiti i 1986

I 1968 deltok Awilhelmsen i etableringen av Royal Caribbean Cruise Line (RCCL) som i årenes løp er bygget opp til å bli verdens nest største cruiseoperatør. Awilhelmsen har i hele perioden vært en langsiktig og aktiv eier i RCCL og er fortsatt RCCLs største enkeltaksjonær.

Oljeservice-industrien

Wilma Mermaid
Forsyningsskipet Wilma Mermaid på jobb i Nordsjøen

Fra midten av 1970-tallet ble Awilhelmsen også en aktiv eier i oljeservice-industrien med virksomhet innen forsyningsskip, dykkerskip og shuttletankere, og senere også boligrigger, FPSO, tungløftskip og borerigger.

Eiendomsmarkedet

Linstow eide eiendom på Aker Brygge i Oslo som senere ble solgt

Fra 1990-tallet ble konsernet en aktør i eiendomsmarkedet, en virksomhet som i dag drives gjennom det heleide Linstow AS. Linstow er et av Norges ledende eiendomsselskaper med særlig kompetanse på utvikling av komplekse eiendomsprosjekter, gjerne med lang tidshorisont. Virksomheten omfatter betydelige eiendomsinvesteringer i Norge og i de baltiske landene.

Investeringer

Fra rundt årtusenskiftet ble Awilhelmsen formelt redefinert fra rederi til investeringsselskap, og organisert som et konsern. Investeringsvirksomhet i aksjer og verdipapirer ble samtidig en større del av Awilhelmsen, og med kjøpet av den nordiske elektronikk-kjeden Expert i 2007 utvidet man også virksomheten til å omfatte detaljhandel. I shipping og offshore ble både riggselskapet Awilco Offshore og tungløftskip-selskapet Ocean HeavyLift solgt i 2008, mens man i perioden 2009-2013 etablerte et nytt riggselskap i Awilco Drilling, og shippingselskapene Awilco LNG og Awilco Eco Tankers. I 2015 ble et nytt forretningsområde etablert, AWC. Primærfokuset til AWC er investeringer i virksomheter og eiendeler hvor Awilhelmsen-gruppen har spesifikke konkurransefortrinn.

«Vår visjon er å være et ledende, kompetansedrevet industrielt investeringsselskap for våre eiere, ansatte, egeneide virksomheter og forretningspartnere. Selskapet skal være en ansvarlig eier og pådriver for bærekraftig virksomhet i alle konsernets forretningsområder.»